„Kościół naszym domem - diecezja rodziną”

To program duszpasterski na rok 2011/2012. Zaczyna się w pierwszą niedzielę adwentu i trwa do końca roku liturgicznego.

Jest on częścią trzyletniego programu:
„Kościół domem i szkołą komunii”.
Hasła kolejnych trzech lat programu brzmią:

2010/2011 – „W komunii z Bogiem”
2011/2012 – „Kościół naszym domem”
2012/2013 – „Być solą ziemi”

Celami ogólnymi tego trzyletniego programu są: odkrywanie i pogłębianie duchowości komunii, odnowa i wzmocnienie struktur komunijnych Kościoła oraz krzewienie duchowości komunii. Program duszpasterski ma na celu obronę atakowanej przez różne środowiska i zagrożonej w swoim istnieniu rodziny. Jednym z zadań trzyletniego programu jest także zaproszenie różnych środowisk (nie tylko kościelnych) do rozmowy i działania na rzecz troski o prawdziwe oblicze niedzieli.
Cele ogólne Programu duszpasterskiego „Kościół domem i szkołą komunii” (2010/2013):
  • odkrywanie i pogłębianie duchowości komunii,
  • odnowa i wzmocnienie struktur komunijnych Kościoła,
  • krzewienie duchowości komunii,
  • duszpasterska troska o rodzinę.

Mottem drugiej części, trzyletniego Programu duszpasterskiego, „Kościół naszym domem” są słowa:
 
„Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga, a wy jesteście uprawną ziemią Bożą, budowlą Boga. Dzięki udzielonej mi przez Boga łasce położyłem fundament jako zręczny architekt, ale buduje ktoś inny. Niech każdy jednak patrzy na to, jak buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu, oprócz tego, który już został położony, a jest nim Jezus Chrystus” (1Kor 3, 9-11).
 
Doskonale oddają one istotę celów realizacji Programu, którymi są:
  • Pomoc w zrozumieniu tajemnicy Kościoła
  • Ukazanie komunii jako dzieła Ducha Świętego
  • Umocnienie ducha ekumenizmu
  • Pomoc w odkrywaniu własnego miejsca w Kościele
  • Pogłębianie ducha zaangażowania i współodpowiedzialności za Kościół
  • Odnawianie i budowanie struktur komunijnych
W Programie duszpasterskim „Kościół naszym domem” na rok 2011/2012 została zaakcentowana potrzeba pogłębianie ducha współpracy między duchowieństwem, osobami życia konsekrowanego i wiernymi świeckimi, a także zwiększenie obecności i zaangażowania świeckich w duszpasterstwa parafialne. Wiąże się to z rozwojem działalności Rad Duszpasterskich i Rad Ekonomicznych w parafiach oraz Rad Kapłańskich i Rad Duszpasterskich w diecezjach, a także tworzeniem Rad Społecznych przy biskupach diecezjalnych. Istotnym celem programu jest formacja animatorów świeckich.