MĘŻCZYŹNI ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Wspólnota spoza Koordynacji Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocław

Spotkania: każdy czwarty piątek miesiąca od 18.30 w kościele św. Piotra i Pawła przy ul. Katedralnej 4  we Wrocławiu.

Jesteśmy grupą katolickich mężczyzn (z różnych wspólnot i parafii), działających przy Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej (Wrocław, ul. Katedralna 4) i zaangażowanych w rolę duchowych przywódców naszych rodzin.

Jest dla nas oczywiste, że tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy być coraz lepszymi mężami dla naszych żon, ojcami dla synów, synami dla matek, braćmi dla rodzeństwa, przyjaciółmi dla przyjaciół i wrogów, narzeczonymi dla narzeczonych, szefami dla pracowników i pracownikami dla współpracowników i szefów…

Jako Mężczyźni Świętego Józefa rozumiemy, że dzięki wzajemnemu wsparciu i dzieleniu się swoją odpowiedzialnością łatwiej jest nam funkcjonować w życiu codziennym. Dlatego się spotykamy, pomagamy sobie i razem wielbimy Boga… bo, „gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Co najważniejsze, gdy oddajemy nasze troski, problemy i zmartwienia Bogu, On nas wspiera i umacnia, albowiem „Pan bliski jest ludziom skruszonego serca i wspomaga tych, co są złamani na duchu.” Ps 34,19 (BWP.)