Diakonia Uwielbienia JERUZALEM zaprasza
w sobotę 2.06.2018 o godz. 9:00
na spotkanie z konferencją
ks. prof. Mariusza Rosika

DAR JĘZYKÓW - czy dziś ten sam co w rodzącym się Kościele?

Spotkanie w sali nr 7 w Domu Parafialnym
przy Katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, ul. Kanonia 11

O godz. 11:00 zapraszamy na

MSZĘ ŚWIĘTĄ WOTYWNĄ
O DUCHU ŚWIĘTYM

DZIĘKCZYNIENIE ZA DAR
WSPÓLNOT CHARYZMATYCZNYCH

Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu
ul. Katedralna 7 (kaplica zimowa)
Eucharystię celebrować będzie ks. Grzegorz Michalski

Diakonia Uwielbienia Jeruzalem

zaprasza na spotkanie

w sobotę 28.04.2018 o godz. 9:00

z konferencją ks. prof. Mariusza Rosika

Pentekostalizacja
- swąd diabelski czy powiew Ducha?

Spotkanie w sali nr 7 w Domu Parafialnym
przy Katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu
ul. Kanonia 11

Diakonia Modlitwy Uwielbienia i Dziękczynienia za Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym "Jeruzalem" narodziła się w Rzymie w czasie obchodów Złotego Jubileuszu Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim. Grupa osób z kilku wspólnot odczytała na wspólnej modlitwie wezwanie - jak wierzymy Ducha Świętego - do kontynuowania modlitwy w gronie osób z różnych wspólnot po powrocie do domu.

Chcemy wzrastać w postawie uwielbienia i dziękczynienia, wyrażając wdzięczność Bogu za wielkie rzeczy, które nam uczynił.

Spotykamy się w soboty o godz. 9:00 w sali nr 7 w Domu Katechetycznym przy Katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu (dla chętnych Msza św. parafialna w Katedrze o godz. 8.00).

Nazwa "Jeruzalem" wywodzi się z pieśni, która była śpiewana podczas spotkania z Papieżem Franciszkiem w Circo Massimo, 3.06.2017:

A oto polska wersja:

Powstań i świeć oto tutaj twe światło,
chwała Pana nad tobą rozbłyska.
Podnieś twoje oczy i popatrz w dal,
serce twoje zadrży z radości.
Oto twoje dzieci z daleka wracają,
córki twe na rękach niesione.

Ref.
Jeruzalem, Jeruzalem,
odrzuć daleko już twój smutek.
Jeruzalem, Jeruzalem,
śpiewaj, tańcz przed twym Bogiem.

Do twojego światła nadciągną narody,
królowie do blasku twego wschodu.
Mnogość wielbłądów zaleje cię,
zza morza napłyną bogactwa.
Przybędą z Efy, ze Saby, z Madianu,
nucąc razem hymny na cześć Pana.

Obce narody naprawią twe mury,
ich królowie będą ci służyli.
Będę źródłem twojej radości,
nazwą ciebie miastem Boga.
Dni twojej żałoby na zawsze skończone,
pośród ludów będziesz mnie wychwalać.

(Por. Iz 60)