Nowa, oryginalna forma rekolekcji  jest powrotem do doświadczenia Ojców Pustyni, zakłada całościowe spojrzenie  na  człowieka w jego wymiarze duchowym, psychicznym i fizycznym. By zapewnić dobre warunki do przeżycia doświadczenia pustyni  - rekolekcje i  sesje  odbywają się w odludnych i atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo miejscach. W czasie sesji i rekolekcji przewidziane są dni milczenia, aktywność  fizyczna  z elementami  diet  i doświadczeniem  postu oraz czas na rozmowy indywidualne łączące praktykę kierownictwa duchowego i szkołę słuchania. 

Rekolekcje z o. Janem Koniorem, jezuitą

CISZA I POCZUCIE WŁASNEJ WARTOSCI
Miejsce: Beskid Wyspowy (Lubogoszcz)
Termin: 26-28 kwiecień  2019

JAK OPANOWAĆ LĘK? SESJA SURWIWALOWA
Miejsce: Beskid Wyspowy (Lubogoszcz)
Termin: 1-5 maja 2019

Czas Pustyni, rekolekcje surwiwalowe
Fundament
Miejsce: Beskid Niski (Nieznajowa)
Termin: 18-23 sierpnia 2019

Więcej informacji TUTAJ