Dziś modli się 116 osób z 25 wspólnot: Agalliasis, Benedictus, Dar, Dobra Nowina, Dom na Skale, Emmanuel, Emmanuel Brzeg, Hallelu Jah, Jezusa Miłosiernego, Kana, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Lumen Christi, Magnificat, Mamre, Michael, Nadzieja, Płomień Pański, Podwyższenia Krzyża Świętego, Wrocław, Skała, Verbum, Weronika, Wieczernik, Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Źródło.

Modlimy się za:


11-17.12.2018

Ks. Michał MACHAŁ

Proboszcz w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wrocław-Pawłowice
ul. Starodębowa 30a


18-24.12.2018

Ks. Jacek HOŁOWACZ

Wikariusz w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Wrocław-Pawłowice
ul. Starodębowa 30a


25-31.12.2018

Ks. Paweł SZYDEŁKO

Wikariusz w parafii pw. św. Jana Apostoła
Wrocław-Zakrzów
ul. Królewska 30