Dziś modli się 116 osób z 25 wspólnot: Agalliasis, Benedictus, Dar, Dobra Nowina, Dom na Skale, Emmanuel, Emmanuel Brzeg, Hallelu Jah, Jezusa Miłosiernego, Kana, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Lumen Christi, Magnificat, Mamre, Michael, Nadzieja, Płomień Pański, Podwyższenia Krzyża Świętego, Wrocław, Skała, Verbum, Weronika, Wieczernik, Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Źródło.

Modlimy się za:


15-21.01.2019

Ks. Arkadiusz KRZESZOWIEC

Wikariusz w parafii pw. św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego
Wrocław-Brochów
ul. Biegła 3


22-28.01.2019

Ks. Andrzej DZIEŁAK

Rezydent w parafii pw. św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego
Wrocław-Brochów
ul. Biegła 3


29.01-4.02.2019

Ks. Piotr MRZYGŁÓD

Rezydent w parafii pw. św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego
Wrocław-Brochów
ul. Biegła 3