Mężczyźni Świętego Józefa we Wrocławiu zapraszają na kolejne spotkanie oraz do wspólnej modlitwy i wielbienia Jezusa Chrystusa. Wydarzenie zacznie się od 18.45 w najbliższy piątek 22 stycznia 2021 w kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku. Po Eucharystii ks. Piotr Wiśniowski wygłosi konferencję pt. „"Ewangelizacja przez media"”. Ze względu na istniejące obostrzenia dotyczące ilości uczestników wymagana będzie rejestracja udziału na https://mezczyzniwewroclawiu.pl/ewangelizacja-przez-media/. Planowana jest również transmisja online poprzez kanał na YT https://www.youtube.com/user/mezczyzniwewroclawiu.

„I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15). Te słowa Jezus kieruje również do nas, do każdego z osobna i wszystkich razem, aby kosztowali wspaniałości Słowa Bożego i obdarowywali nim słowem, uczynkiem, dobrocią i miłością wszystkie  napotkane dzieci Boże, nawet te pogubione w troskach lub atrakcjach codzienności. Trzeba dawać świadectwo wiary, budować relacje,  spotykać się i rozmawiać z drugim człowiekiem. „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12).

Można też skutecznie ewangelizować wykorzystując do tego media: telewizję, radio, internet, pocztę elektroniczną, sms-y. Bracie, nawet  przesyłanie dalej naszych zaproszeń na spotkania jest formą ewangelizacji. Media zawsze miały znaczący wpływ na postawy społeczne a w czasach obecnej zarazy nawet większe niż zwykle. I tym bardziej ludzie wierzący potrzebują większej aktywności ewangelizacyjnej w telewizji i internecie. Ks. Piotr Wiśniowski, były opiekun Mężczyzn Świętego Józefa we Wrocławiu, a obecnie dyrektor katolickiej telewizji EWTN Polska, przybliży nam siłę mediów i skuteczność środków masowego przekazu w głoszeniu Słowa Bożego.

Spotkanie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  • Zasłonięciu nosa i ust (maseczka, przyłbica, chusta) w kościele
  • Dezynfekowaniu rąk przed wejściem do świątyni
  • Zachowaniu dystansu społeczny.
  • Powstrzymaniu się od uczestnictwa w przypadku pojawienia się nagle jakichkolwiek objawów chorobowych (gorączka, kaszel, katar itp).

Więcej informacji o spotkaniu na http://mezczyzniwewroclawiu.pl.

Z Bogiem
Mężczyźni Świętego Józefa we Wrocławiu

http://mezczyzniwewroclawiu.pl
https://www.facebook.com/mezczyzni.we.wroclawiu/