Mężczyźni św. Józefa we Wrocławiu zapraszają na spotkanie z Abrahamem podczas rekolekcji dla mężczyzn, które odbędą się 5-6 września 2020 r. Konferencję poprowadzi ks. dr Jan Konior SJ - Jezuita, filozof, teolog, sinolog, rekolekcjonista.

Temat: „Abraham, mężczyzna Bożej obietnicy”.

Miejsce wydarzenia:
DOM Notre Dame
ul. św. Marcina 12, Wrocław
(Dawny Gród Piastów Śląskich - najstarsze miejsce na mapie Wrocławia)

Konferencja jest bezpłatna i otwarta dla każdego mężczyzny po uprzednim zarejestrowaniu poprzez formularz na stronie https://mezczyzniwewroclawiu.pl/meskie-rekolekcje-5-6-09-2020/. Oczywiście będzie można podzielić się z koszyczkiem zawartością swojego portfela na koszty organizacyjne, ale jest to absolutnie dobrowolne i niezobowiązujące. „Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9,7).

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na http://mezczyzniwewroclawiu.pl/.