Wspólnota Źródło Łaski zaprosiła na cykl MKM - Małżeństwa Konferencja Modlitwa, czyli Msze Święte w intencji małżonków, konferencji oraz modlitw, które odbywały się w parafii św. Kazimierza Królewicza od września 2018 w trzecie środy miesiąca, z wyjątkiem kwietniu z powodu Wielkanocy, kiedy to Msza św. odbyła się w czwartą środę miesiąca. 24.04.2019 - konferencję poprowadził Andrzej Cwynar, doradca rodzinny, temat dotyczący ojcostwa . Miejsce - parafia św. Kazimierza Królewicza ul. Litewska 1, Wrocław. Godzina - START - 18.00  (msza z nowenną, konferencja i modlitwa).