DIAKONIA DZIECI i MŁODZIEŻY - Kompania Jonatana - to niezwykła wspólnota dzieci i młodzieży.

Spotyka się:
KIEDY: w każdy piątek
GDZIE: w kościele, ul. Tatarakowa 1, Wrocław - Strachocin.
START: Msza Święta o godzinie 18:00.
POTEM: modlitwą uwielbienia (w salce) i czas na rozmowy, dzielenie się, wysłuchanie konferencji.

Dlaczego w nazwie wspólnoty znalazł się Jonatan, syn starotestamentalnego króla Saula? Był wiernym przyjacielem króla Dawida. A w Kompanii Jonatana chodzi o przyjaźń i jej wartość.
Kompania Jonatana to grupa przyjaciół skupionych wokół Chrystusa. Wspólnota wpisuje się w nurt Odnowy Charyzmatycznej.

Jak o niej opowiadają uczestnicy spotkań: "Staramy się otwierać na działanie Ducha Świętego, ważna jest dla nas modlitwa uwielbienia. Czytamy Pismo Święte, poznajemy postaci biblijne" – mówi Maja, wspominając rekolekcje zimowe, przeżywane z królem Dawidem i próby rozeznawania swojego powołania. – Mieliśmy też rekolekcje pod hasłem „Dzieci światłości”; odkrywaliśmy, że jesteśmy rycerzami Chrystusa. Byliśmy nawet mianowani na Jego rycerzy; każdy mógł poczuć się po królewsku, nosząc koronę na głowie – dodaje Hania. – Przeżywaliśmy prawdę o tym, że każdy jest oryginalnym dziełem Boga; wszyscy jesteśmy dziećmi Króla – wspomina Maja."

ODPOWIEDZIALNI:

  • ks. Wojciech Jaśkiewicz - proboszcz strachocińskiej parafii
  • Artur Skowron - Koordynator świecki – związany ze Szkołą Duchowości Charyzmatycznej „Charyzmatykon”

Strona Kompanii Jonatana na facebooku