Spotkanie formacyjne dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą

19 stycznia 2017, godz. 10.00-15.00

Wrocław-Strachocin, ul. Tatarakowa 1

Spotkanie poprowadzą osoby związane z Kompanią Jonatana. Zapraszamy osoby pragnące służyć dzieciom i młodzieży. Udział w spotkaniu wpisuje się w budowanie wizji Młodzi-Młodym, projektu powołanego do życia przez Krajowy Zespół Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym. Wizja zakłada zbudowanie wspólnot młodzieżowych w każdej diecezji. Realizacja jej odbywa się na poziomie ewangelizacyjnym i tzw. programie "Towarzyszenia Młodym".