Dziś modli się 117 osób z 25 wspólnot: Agalliasis, Benedictus, Dar, Dobra Nowina, Dom na Skale, Emmanuel, Emmanuel Brzeg, Hallelu Jah, Jezusa Miłosiernego, Kana, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Lumen Christi, Magnificat, Mamre, Michael, Nadzieja, Płomień Pański, Podwyższenia Krzyża Świętego, Wrocław, Skała, Verbum, Weronika, Wieczernik, Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Źródło.

Modlimy się za:


20-26.03.2018

Ks. Ryszard REPUTAŁA

Proboszcz w parafii pw. Świętych
Apostołów Piotra i PawłaKąty Wroc

ławskie, ul. Kościelna 2


27.03-2.04.2018

Ks. Grzegorz Piotr KACZYBURA

Wikariusz w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Kąty Wrocławskie, ul. Kościelna 2