Dziś modli się 116 osób z 25 wspólnot: Agalliasis, Benedictus, Dar, Dobra Nowina, Dom na Skale, Emmanuel, Emmanuel Brzeg, Hallelu Jah, Jezusa Miłosiernego, Kana, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Lumen Christi, Magnificat, Mamre, Michael, Nadzieja, Płomień Pański, Podwyższenia Krzyża Świętego, Wrocław, Skała, Verbum, Weronika, Wieczernik, Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Źródło.

Modlimy się za:


19-25.06.2018

Ks. Krzysztof HAJDUN

Proboszcz
w parafii pw. Opatrzności Bożej
Wrocław-Nowy Dwór
ul. Nowodworska 64


26.06-2.07.2018

Ks. Paweł JĘDRZEJSKI

Wikariusz
w parafii pw. Opatrzności Bożej
Wrocław-Nowy Dwór
ul. Nowodworska 64
Diecezjalny Delegat ds. Gimnazjalistów