Dziś modli się 116 osób z 25 wspólnot: Agalliasis, Benedictus, Dar, Dobra Nowina, Dom na Skale, Emmanuel, Emmanuel Brzeg, Hallelu Jah, Jezusa Miłosiernego, Kana, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Lumen Christi, Magnificat, Mamre, Michael, Nadzieja, Płomień Pański, Podwyższenia Krzyża Świętego, Wrocław, Skała, Verbum, Weronika, Wieczernik, Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Źródło.

Modlimy się za:


17-23.07.2018

Ks. Dariusz AMROGOWICZ

Dyrektor
CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
Wrocław, ul. Katedralna 7


24-30.07.2018

Ks. Piotr WIŚNIOWSKI

Proboszcz w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Stobrawa, ul. Witosa 25

Dyrektor polskiego oddziału telewizji EWTN