Dziś modli się 117 osób z 25 wspólnot: Agalliasis, Benedictus, Dar, Dobra Nowina, Dom na Skale, Emmanuel, Emmanuel Brzeg, Hallelu Jah, Jezusa Miłosiernego, Kana, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Lumen Christi, Magnificat, Mamre, Michael, Nadzieja, Płomień Pański, Podwyższenia Krzyża Świętego, Wrocław, Skała, Verbum, Weronika, Wieczernik, Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Źródło.

Modlimy się za:


13-19.02.2017

Ks. Andrzej SZAFULSKI

Proboszcz w parafii pw. św. Kazimierza

Wrocław-Zgorzelisko
ul. Litewska 1


20-26.02.2017

Ks. Kamil SŁAWIŃSKI

Wikariusz w parafii pw. św. Kazimierza
Wrocław-Zgorzelisko
ul. Litewska 1


27.02-5.03.2017

Ks. Józef LENART

Rezydent w parafii pw. św. Kazimierza
Wrocław-Zgorzelisko
ul. Litewska 1